Featured post

Een gescheiden rioolstelsel heeft twee buizenstelsel in de grond. Eén daarvan is voor het huishoudelijke afvalwater en de andere is voor het hemelwater. Het hemelwater stroomt via een hemelwateroverlaat in een sloot of plas en komt door het gescheiden rioolstelsel niet bij het afvalwater terecht. Dit afvalwater gaat namelijk naar een rioolgemaal wat het water naar de afvalwaterzuivering pompt. Bij een verbeterd gescheiden riool wordt niet al het hemelwater in een plas of een sloot geloosd. Bij een regenbui gaat er ook een deel naar de afvalwaterzuivering, samen met het huishoudelijk afvalwater.

Het verschil tussen een gescheiden riolering en gemengd riool

Waar een gescheiden riolering twee buizen heeft, heeft een gemengd riool er maar één. Hierin komt al het afvalwater en het hemelwater terecht en de naar de zuivering afgevoerd. Als het heel erg regent, komt het afvalwater wat inmiddels wel verdund is met het hemelwater via de overstorten toch in het oppervlaktewater terecht. Dit gebeurt niet bij een gescheiden riolering. Er is ook een verbeterd gemengd riool, hierbij is een speciale overstortbak aangebracht die het overstorten voorkomt. Het wordt dan tijdelijk in een bergbezinkbassin opgeslagen en naar de zuivering afgevoerd als er weer ruimte in het rioleringsstelsel is.

Voor -en nadelen gescheiden rioolstelsel

In Nederland wordt veel gebruik gemaakt van een gescheiden riolering. In België is bij nieuwbouw gescheiden riolering verplicht sinds 2000. Voor herbouw is daar gescheiden riolering verplicht sinds 2008. In Nederland hebben we nog steeds twee soorten rioleringen, met op iedere soort ook een verbeterde versie. Hier is dus niet zoals in België de gescheiden riolering verplicht.

Gescheiden vs. gemengde riolering:

  • Een gemengd riool heeft één buis en gescheiden riool twee aparte buizen
  • Bij een gemengd riool kan het afvalwater in het oppervlaktewater terecht komen, bij een gescheiden riool alleen het hemelwater
  • Aanleg van een gescheiden systeem is duurder
  • Bij foutieve aansluitingen van het riool, komt bij het gescheiden systeem alsnog het afvalwater in het oppervlaktewater terecht.

Problemen of vragen over de afvoer of het riool?

Beiden systemen hebben voor en nadelen, maar het is in ieder geval belangrijk dat alles goed aangesloten is en dat er geen verstoppingen zijn. Heb je nog vragen over de gescheiden vs. gemengde riolering? Of heb je problemen met de afvoer? Voorkom onnodig hoge kosten en schakel bij twijfel altijd een deskundige in voor je afvoer of rioolproblemen. Hiermee kun je jezelf veel ellende besparen. Michel Doorn Rioolservice is als ontstoppingsbedrijf altijd snel op de locatie en rekenen geen voorrijkosten. Meestal kunnen we 90% van de problemen binnen een half uur oplossen. Neem bij dringende gevallen contact op met ons spoednummer: 06 532 740 54. Wij zijn 24/7 bereikbaar. Voor alle overige vragen of vrijblijvende informatie kunt u ons bereiken op het algemene nummer: 0228 – 591515.

Een spoedmelding kan uitsluitend telefonisch gedaan worden.

Om uw spoedmelding zo snel mogelijk op te pakken vragen wij u direct telefonisch contact op te nemen. Wij zijn 24/7 bereikbaar en inzetbaar.

Fill 1 Copy 2 Bel: 0228 72 24 03

Vanaf prijs

Standaard tarief €125,00
Spoed toeslag van kracht Ja

Een paar tips:

Icon Close Copy 2 Zorg voor een parkeerplaats Icon Close Copy 2 Zorg dat er voldoende ruimte is Icon Close Copy 2 Maak alle kastjes alvast leeg Icon Close Copy 2 Leg een paar handoeken klaar
Icon Close Copy Icon Close Copy Icon Close Copy
Verstopping melden
Omschrijf het probleem
Contactgegevens
Icon Close

Stap 1 van 3

Hidden
Wat is uw postcode?