Rioolstank in huis

Een vieze rioollucht in huis, het kan echt ondraaglijk zijn en u wilt natuurlijk zo snel mogelijk van deze vieze rioolstank af. Vaak de oorzaak van de rioollucht in huis lastig zelf op te sporen omdat het vaak op meerdere plaatsen in huis voorkomt. De meest voorkomende plekken zijn echter de afvoerputjes van de badkamer, het toilet en de keuken.

Oorzaken van een rioollucht in huis

Wanneer het regent kan er een vreselijke rioolstank in huis binnendringen vanuit bijvoorbeeld afvoerputjes uit de douche of keuken. Het kan zijn dat uw ontluchtingskoker niet in orde is. Indien de ontluchtingskoker niet in orde is, zal u wanneer het regent een rioollucht in huis ruiken. In dit geval zal het vaak de wasmachine of de afvoer van uw cv ketel zijn die de rioolstank in huis veroorzaakt.

Ook kan de rioollucht in huis veroorzaakt worden door scheuren in het rioleringsstelsel of door verzakking van het riool. De gassen die vrijkomen uit deze scheuren kunnen leiden tot de rioollucht in huis. Wanneer er scheuren aanwezig zijn in uw riool kunnen rioolvliegjes door deze scheuren naar buiten komen. Deze rioolvliegjes leven normaliter in het riool maar kunnen door de scheuren in het riool naar uw huis binnen komen.
Een andere oorzaak van rioolstank in huis is wanneer uw buren een scheur of breuk in het riool hebben en deze rioollucht via de kruipruimte uw huis binnendringt. Het kan dus zijn dat de oorzaak van de rioollucht in huis niet bij uzelf ligt, maar bij uw buren.

Ligt de oorzaak van de rioolstank in huis buiten uw erfgrens? Dan is het verstandig om eerst contact op te nemen met de gemeente omdat de gemeente verantwoordelijk is voor alle rioleringen tot aan uw erfgrens. Pas vanaf uw erfgrens bent u (de perceeleigenaar) zelf verantwoordelijk voor een correcte werking en staat van de riolering.

Rioolstank in huis oplossen

Om een riool-lek op te sporen kan er een rookdetectie worden uitgevoerd. Op de plek waar de rioollucht in huis binnen komt, wordt dan rook gesignaleerd. Wanneer de oorsprong van de rioolstank is gevonden, kunnen wij snel het probleem voor u verhelpen. Wilt u direct van uw probleem afgeholpen worden, dan kunt u ons tijden kantooruren bereiken op 0228 – 591515. Hebt u last van een rioollucht buiten de kantooruren om? Dan kunt u bellen naar ons noodnummer: 06 532 740 54.

Onze expertises

  • Snel op locatie
  • 24/7 bereikbaar
  • Geen voorrijkosten
  • 90% van de problemen opgelost binnen 30 minuten
Bel voor een afspraak: