Rioolinspectie

Het inspecteren gebeurd met een rijdende camera. Hiervoor moet het riool echter eerst gereinigd worden. De inspectie is ook uitvoerbaar voor diameters vanaf Ø110 t/m Ø2000 mm. Voor de diameters Ø110 t/m Ø160 mm wordt een duwcamera of endoscoop ingezet. In sommige gevallen kan de inspectielengte oplopen tot wel 600 meter vanaf één inspectieput. De inspectiebeelden en de toestandsaspecten worden continu op een kleurenmonitor geprojecteerd en opgenomen op dvd. Relevante beelden leggen we op foto vast. De waargenomen toestandsaspecten worden geregistreerd conform de NEN 3399 en de NEN-EN 13508-02 norm. Het beeldmateriaal en de inspectiegegevens worden vastgelegd op DVD, CD-rom of harddisk. Welke u mbv de bijgeleverde viewer software rechtstreeks op uw computer kan bekijken. De inspectie wordt uitgevoerd door een gediplomeerde inspecteur.

Radarinspectie

Tijdens de camera inspectie zien we regelmatig zware aantasting van de betonnen buis. Dit wordt veroorzaakt door H2S gas wat in het riool aanwezig is. Het lijkt vaak een ernstige schade maar hoeft dat niet te zijn. Er kan nog voldoende restwanddikte over zijn om aan de sterkte eis te voldoen.
Met het nemen van een boorkern krijg je meer informatie maar dit is slechts zeer plaatselijk en daardoor vaak niet representatief voor het gehele riool. Soms is het riool ook niet bereikbaar voor het nemen van een boorkern. Een completer resultaat is te behalen door de camera-inspectie te combineren met radartechniek. Via radar is de kwaliteit van de (aangetaste) buiswand te bepalen. Met behulp van enkele aanvullende boorkernen kan de radardata uit het riool worden omgezet in waarden die inzicht geven in de betonkwaliteit over de gehele lengte van de streng. Door combinatie van de resultaten van de visuele inspectie en die van de rioolradar kan goed worden vastgesteld of maatregelen nodig zijn, of juist niet. De radar methode is geschikt voor het meten van wanddikten in ongewapende betonnen buizen en AC (asbestcement) buizen.
Naast de H2S schades en AC (asbestcement) buizen kan de rioolradar ook worden gebruikt voor het opsporen van holle ruimtes “achter de buis” ten gevolge van bijvoorbeeld lekkages of zandinloop.

Onze expertises

  • Snel op locatie
  • 24/7 bereikbaar
  • Geen voorrijkosten
  • 90% van de problemen opgelost binnen 30 minuten
Bel voor een afspraak: