Privacy- en Cookiebeleid

Wij respecteren de privacy van u, als bezoeker van onze website. Wij zorgen ervoor dat wij de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk behandelen. Als wij uw persoonsgegevens verwerken doen wij dat in overeenstemming met de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die geldt vanaf 25 mei 2018.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van de overeenkomsten die wij met u sluiten. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens om zicht te houden op de staat van riolering op de betreffende locaties. Dat is in het belang van u als klant. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die jouw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer je onze website gebruikt.

Waarom cookies?

Michel Doorn plaatst specifieke cookies om het gebruiksgemak voor bezoekers te vergroten. Ze helpen in functionaliteit en zijn bedoeld om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website.

Hiermee kunnen we de bezochte website zo gebruiksvriendelijk en interessant mogelijk maken voor de bezoeker. Hierbij worden geen gegevens verzameld die gebruikt kunnen worden om individuele gebruikers te volgen.

Welke cookies gebruiken wij?

Functionele cookies of noodzakelijke cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website correct functioneert.

Analytische cookies

Op de site worden analytische cookies van Google Analytics gebruikt. De laatste 3 cijfers van het IP-adres van de bezoeker worden geanonimiseerd. Zo kan het IP-adres van de bezoeker niet gekoppeld worden aan een persoon. Met Google is hiervoor een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Verder gebruikt Michel Doorn een service die bijhoudt uit welk geografisch gebied mensen bellen. Dit wordt gedaan aan de hand van het telefoonnummer dat gebeld wordt. Het doel hiervan is om in te kunnen zien uit welk gebied het meest gebeld wordt. Met AdCalls is hiervoor een verwerkersovereenkomst afgesloten.

De gegevens die worden verzameld via de analytische cookies worden niet gedeeld met andere partijen.

Social media cookies van derden

Social media cookies zijn cookies die functionaliteiten van social media websites mogelijk maken. Denk hierbij aan de knop onderaan onze website die u naar onze Facebook pagina brengt.

Rechten van betrokkenen

Iedereen van wie wij gegevens hebben verzameld kan ons verzoeken:

  • inzage te geven in verzamelde persoonsgegevens
  • correcties aan te brengen in de eigen gegevens
  • de verwerking te staken en/of de gegevens te verwijderen
  • de persoonsgegevens over te dragen (‘data export’)

Aanpassen privacy- & cookiebeleid

Wij behouden ons het recht voor deze verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen wij op deze website publiceren.

Een spoedmelding kan uitsluitend telefonisch gedaan worden.

Om uw spoedmelding zo snel mogelijk op te pakken vragen wij u direct telefonisch contact op te nemen. Wij zijn 24/7 bereikbaar en inzetbaar.

Fill 1 Copy 2 Bel: 0228 72 24 03

Vanaf prijs

Standaard tarief €125,00
Spoed toeslag van kracht Ja

Een paar tips:

Icon Close Copy 2 Zorg voor een parkeerplaats Icon Close Copy 2 Zorg dat er voldoende ruimte is Icon Close Copy 2 Maak alle kastjes alvast leeg Icon Close Copy 2 Leg een paar handoeken klaar
Icon Close Copy Icon Close Copy Icon Close Copy
Verstopping melden
Omschrijf het probleem
Contactgegevens
Icon Close

Stap 1 van 3

Hidden
Wat is uw postcode?