Kolken reinigen

Straat- en trottoirkolken zorgen ervoor dat regenwater snel afgevoerd kan worden, zodat er geen wateroverlast ontstaat op wegen en parkeerterreinen. Om te voorkomen dat straatkolken verstopt raken met zand, bladeren en zwerfvuil, dienen deze minimaal één keer per jaar te worden gereinigd. Wanneer wij de straatkolken reinigen, kunnen wij indien gewenst direct de kolken met behulp van GPS geografisch in kaart brengen. Wij werken hiervoor met het software programma ‘Kikker’. Door middel van dit systeem worden kolkgegevens geïnventariseerd, de conditie van de kolken en eventuele gebreken vastgelegd.

Onderhoud aan kolken en kolk-leidingen

Wanneer straat- en trottoirkolken niet meer doorstromen en deze recent nog gereinigd zijn, dan kan dit verschillende oorzaken hebben. Zo kan het zijn dat de kolk verzakt is, de leiding niet goed op afschot ligt, boomwortels in de leiding zijn gegroeid of dat er andere problemen aanwezig zijn.

Aan de hand van het onderzoek naar de aard van de problemen kunnen we de kolk en/of leidingen vervangen. Om de professionaliteit van onze werkzaamheden te waarborgen, werken wij alleen met gecertificeerde monteurs. Zo bent u altijd verzekerd van vakmensen met de juiste kennis om u niet alleen snel te kunnen helpen, maar zo bent u tevens verzekerd van kwalitatief uitgevoerde werkzaamheden en advies.

Contact met Michel Doorn

Wilt u meer informatie over het reinigen van straatkolken? Dan kunt u contact opnemen via het contactformulier, ook kunt u ons bellen op 0228 – 591515. Dan zullen wij u zo spoedig mogelijk helpen!

Onze expertises

  • Snel op locatie
  • 24/7 bereikbaar
  • Geen voorrijkosten
  • 90% van de problemen opgelost binnen 30 minuten
Bel voor een afspraak: